kniha: Houby a jejich léčivé účinky

Mimořádné léčivé účinky z přírody

180,00 Kč/ks
Min. množství: 1 ks

Tato kniha vás seznámí především s jejich léčivými účinky. U každé z více než třiceti hub je stručně uvedena historie užívání, morfologický popis a rozšíření, případné další příbuzné druhy, obsáhleji potom obsahové látky a léčebné účinky, včetně využití z hlediska tradiční čínské medicíny. Zmíněno je také jejich využití v kuchyni a možnosti případného pěstování mimo jejich přirozený výskyt. Poslední kapitolu tvoří přehled osmi u nás většinou běžně rostoucích hub, které si zaslouží naši pozornost pro jejich léčivé účinky. Součástí publikace jsou i čtyři rejstříky, z nichž věcný rejstřík je zaměřený na využití jednotlivých hub při rozličných onemocněních. Kniha je bohatě ilustrovaná a doplněna barevnou fotopřílohou.

Váz., bar. obálka, ilustr., fotopříloha, 152 stran, ISBN 978-80-86231-54-9

Seznam hub uvedených v knize:

 1. Boltcovitka ucho Jidášovo, Auricularia auricula-judae
 2. Hlíva ústřičná, Pleurotus ostreatus
 3. Housenice čínská, Cordyceps sinensis
 4. Houževnatec jedlý, Lentinula edodes
 5. Choroš oříš, Polyporus umbellatus
 6. Korálovec ježatý, Hericium erinaceus
 7. Lesklokorka lesklá, Ganoderma lucidum
 8. Outkovka pestrá, Trametes versicolor
 9. Pornatka kokosová, Poria cocos
 10. Rosolovka listová, Tremella foliacea
 11. Trsnatec lupenitý, Grifola frondosa
 12. Žampion brazilský, Agaricus blazei
 13. Hnojník obecný,Coprinus comatus
 14. Klanolístka obecná, Schizophyllum commune
 15. Kukmák sklepní, Volvariella volvacea
 16. Líhovec moučný, Hypsizygus marmoreus
 17. Límcovka vrásčitoprstenná (obří), Stropharia rugosoannulata
 18. Ohňovec brázditý, Phellinus linteus
 19. Opeňka měnlivá (šupinovka opeňka), Kuehneromycetes mutabilis
 20. Penízovka sametonohá, Flammulina velutipes
 21. Polnička topolová, Agrocybe aegerita
 22. Rezavec šikmý, Inonotus obliquus
 23. Síťovka dvojitá, Dictyophora duplicata
 24. Šupinovka nameko, Pholiota nameko
 25. Žampion dvouvýtrusý, Agaricus bisporus

Ukázka:

PŘEHLED LÉČIVÝCH VLASTNOSTÍ

Tato část uvádí stručný přehled základních léčivých vlastností jednotlivých hub, uvedených v publikaci. Zatímco některé druhy mají specifické obsahové látky zaměřené pouze na léčbu konkrétní choroby, v mnoha případech je působení daleko širší, takže působí na širokou škálu nemocí.

IMUNOMODULAČNÍ A PROTINÁDOROVÉ ÚČINKY

Některé látky z hub, např. polysacharidy, glykoproteiny, proteoglykany modulují imunitní systém (tzv. imunomodulátory) a brání růstu nádorů. K léčbě rakoviny slouží polysacharid K (PSK), schizophyllan, polysacharidpeptid (PSP), lentinan. Lovastatin má rovněž protirakovinné působení, neboť ve výzkumu byl prokázán výrazný vliv na potlačení některých typů nádorů, jako je např. hepatom nebo sarkom S 180, ale také rakoviny prostaty a tlustého střeva.

Samostatnou kapitolu mohou tvořit cytostatika, např. hadacidin, kyselina chagová, lentinan, betulin aj.

Do této skupiny patří především 1-boltcovitka ucho Jidášovo, Auricularia auricula-judae, 2-hlíva ústřičná, Pleurotus ostreatus, 3-housenice čínská, Cordyceps sinensis, 4-houževnatec jedlý, Lentinula edodes, 5-choroš oříš, Polyporus umbellatus, 7-lesklokorka lesklá, Ganoderma lucidum, 8-outkovka pestrá, Trametes versicolor, 9-pornatka kokosová, Poria cocos, 10-rosolovka listová, Tremella foliacea, 11-trsnatec lupenitý, Grifola frondosa, 12-žampion brazilský, Agaricus blazei, 15-kukmák sklepní, Volvariella volvacea, 16-líhovec moučný, Hypsizygus marmoreus, 17-límcovka vrásčitoprstenná, Stropharia rugosoannulata, 18-ohňovec brázditý, Phellinus linteus, 19-opeňka měnlivá, Kuehneromycetes mutabilis, 20-penízovka sametonohá. Flammulina velutipes, 22-rezavec šikmý, Inonotus obliquus, 23-síťovka dvojitá, Dictyophora duplicata, 24-šupinovka nameko, Pholiota nameko, 25-žampion dvouvýtrusý, Agaricus bisporus, 27-hřib smrkový, Boletus edulis, 28-hřib satan, Boletus satanas, 29-hřib žlučník, Tylopus felleus, 30-kotrč kadeřavý, Sparassis crispa, 31-pýchavka obecná, Lycoperdon perlatum.

ANTIBIOTICKÉ VLASTNOSTI

Antibiotika tvoří skupina látek, které ničí některé mikroorganismy, zpravidla bakterie nebo houby, nebo alespoň omezují jejich růst. Z více než 200 druhů hub vykazuje tyto schopnosti kolem 75 % z nich.

Zde je třeba zmínit Flemingův objev penicilinu, který byl poprvé použit v roce 1941, a to z Penicilium chrysogenum, působící na grampozitivní bakterie. K této skupině se řadí i cephalosporiny, izolované z plísně Cephalosporium, které mají účinek na poměrně širokou škálu bakterií. Psalliotin s výraznými antibiotickými a protialergickými účinky vytváří Psalliota xanthoderma. Užívá se při léčbě astmatu, ale i streptokokové nákaze, kopřivce, ekzémech a kožních alergiích.

Pleurotin je antibakteriální antibiotikum ze skupiny terpenů, navíc s protinádorovou aktivitou, který byl izolován z 2-hlívy ústřičné, Pleurotus ostreatus. Griseofulvin je antibiotikum produkované Penicillium griseofulvum, užívané při plísňových onemocněních. Českým objevem je mucidin, antibiotikum produkované 32-slizečkou porcelánovou, Quderansiella mucida, užívané na kožní mykózy.

V této skupině jsou zastoupeny mimo jiné také 3-housenice čínská, Cordyceps sinensis, 4-houževnatec jedlý, Lentinula edodes, 6-korálovec ježatý, Hericium erinaceus, 7-lesklokorka lesklá, Ganoderma lucidum, 10-rosolovka listová, Tremella foliacea, 11-trsnatec lupenitý, Grifola frondosa, 12-žampion brazilský, Agaricus blazei, 15-kukmák sklepní, Volvariella volvacea, 19-opeňka měnlivá, Kuehneromycetes mutabilis, 20-penízovka sametonohá, Flammulina velutipes, 21-polnička topolová, Agrocybe aegerita, 24-šupinovka nameko, Pholiota nameko, 25-žampion dvouvýtrusý, Agaricus bisporus, 27-hřib smrkový, Boletus edulis, 30-kotrč kadeřavý, Sparassis crispa, 32-slizečka porcelánová, Quderansiella mucida.

ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITA

Jde o látky, jejichž molekuly omezují aktivitu kyslíkových radikálů, snižují pravděpodobnost jejich vzniku nebo je převádějí do méně reaktivních stavů. Omezují tedy proces oxidace organismu. Patří sem některé enzymy, které zajišťují ochranu buněk před toxickými účinky peroxidu vodíku, ale také vitaminy B2, C a E. Dále to jsou karotenoidy, flavonoidy a polyfenoly, z minerálních látek některé sloučeniny zinku, selenu, germania, mědi a manganu.

Patří sem především 1-boltcovitka ucho Jidášovo, Auricularia auricula-judae, 3-housenice čínská, Cordyceps sinensis, 7- lesklokorka lesklá, Ganoderma lucidum, 13-hnojník obecný, Coprinus comatus, 15-kukmák sklepní, Volvariella volvacea, 16-líhovec moučný, Hypsizygus marmoreus, 18-ohňovec brázditý, Phellinus linteus, 21-polnička topolová, Agrocybe aegerita, 22- síťovka dvojitá, Dictyophora duplicata.

SNIŽOVÁNÍ HLADINY CHOLESTEROLU A TUKU V KRVI

Problematika cholesterolu a jeho významu pro náš organismus je poměrně rozsáhlá a také nejednoznačná. Bylo a bude o tom napsáno jistě velmi mnoho. Proto se omezíme na konstatování, že řada hub obsahuje látky, které významně ovlivňují jak hladinu cholesterolu, tak i tuku v krvi. Jde především o statiny, např. dříve využívaný mevastatin, získávaný z Penicillium citrinum nebo lovastatin (mevinolin), obsažený v plodnicích 2-hlívy ústřičné, Pleurotus ostreatus. V současnosti je nejúčinnějším prostředkem snižujícím hladinu cholesterolu, tuku a cukru v krvi, aniž by se snížilo množství inzulínu. Je tedy vhodný také při diabetu. Zároveň brání poškození věnčitých tepen a srdečního svalu, omezuje vznik aterosklerózy.

Vysokou hladinu cholesterolu snižuje rovněž purinový alkaloid eritadenin, upravující správné množství cukru a cholesterolu v krvi. Také deriváty kyseliny ganodermové, snižují krevní tlak a hladinu LDL cholesterolu.

Zastoupena je mimo jiné 1-boltcovitka ucho Jidášovo, Auricularia auricula-judae, 7-lesklokorka lesklá, Ganoderma lucidum, 10-rosolovka listová, Tremella foliacea, 12-žampion brazilský, Agaricus blazei.

SNIŽOVÁNÍ HLADINY CUKRU V KRVI A LÉČBA DIABETU

Diabetes mellitus (úplavice cukrová či cukrovka) je chronické onemocnění vyvolané úplným nebo částečným nedostatkem inzulínu. Jde o látku, která se běžně vytváří ve slinivce břišní (pankreatu). Pokud se inzulín nevytváří vůbec, jde o diabetes 1. typu, u kterého jsou možnosti léčby velmi omezené a redukují se v podstatě na injekční podávání inzulínu. U diabetu 2. typu jde o relativní nedostatek této látky. Většinou jde buď o poruchu uvolňování inzulínu ze slinivky nebo jeho sníženou účinnost. Velkou roli zde hraje i obsah krevního cukru. Řada hub přímo ovlivňuje tvorbu inzulínu, např. 10-rosolovka listová, Tremella foliacea, obsahuje glukuronoxylomanan, který vyvolává produkci inzulínu a urychluje metabolismus glukózy. Jiné druhy hub výrazně snižují hladinu cukru v krvi, což je jedna z cest léčby diabetu 2. typu.

Do této skupiny se mimo jiné řadí 1-boltcovitka ucho Jidášovo, Auricularia auricula-judae, 3-housenice čínská, Cordyceps sinensis, 4-houževnatec jedlý, Lentinula edodes, 6-korálovec ježatý, Hericium erinaceus, 7-lesklokorka lesklá, Ganoderma lucidum, 9-pornatka kokosová, Poria cocos, 11-trsnatec lupenitý, Grifola frondosa, 12-žampion brazilský, Agaricus blazei, 13-hnojník obecný, Coprinus comatus, 20-penízovka sametonohá, Flammulina velutipes, 21-polnička topolová, Agrocybe aegerita, 22-rezavec šikmý, Inonotus obliquus, 26-čirůvka fialová, Lepista nuda aj.

ÚPRAVA KREVNÍHO TLAKU

Vysoký krevní tlak (hypertenze) způsobuje řadu zdravotních komplikací, jako je např. mozková cévní příhoda, ischemická choroba srdeční, vedoucí až k infarktu myokardu, selhání ledvin apod. Houby snižují krevní tlak hlavně díky triterpenoidům, neboť ty omezují množství specifických enzymů, které tuto hypertenzi způsobují. Navíc tlak snižují pouze v případě, že je skutečně chorobně zvýšený. Snižovat hypertenzi pomáhá i v houbách obsažené poměrně vysoké množství draslíku.

Patří sem hlavně 1-boltcovitka ucho Jidášovo, Auricularia auricula-judae, 3-housenice čínská, Cordyceps sinensis, 4-houževnatec jedlý, Lentinula edodes, 7-lesklokorka lesklá, Ganoderma lucidum, 11-trsnatec lupenitý, Grifola frondosa, 15-kukmák sklepní, Volvariella volvacea, 21-polnička topolová, Agrocybe aegerita, 22-rezavec šikmý, Inonotus obliquus, 23-síťovka dvojitá, Dictyophora duplicata.

HEPATOPROTEKTIVNÍ ÚČINKY

Účinek se projevuje hlavně normalizací hodnot jaterních enzymů a sérových lipidů. Tyto látky snižují riziko onemocnění bakteriálního a virového původu, stimulují přirozenou regeneraci buněk jaterního parenchymu, omezují negativní působení toxických látek a jejich metabolitů na funkci jater. U hub mají tento účinek hlavně esenciální fosfolipidy, které jsou nezbytnou součástí buněčných membrán a některé vitaminy skupiny B i vitamin E. Hepatoprotektivní léky se užívají u chronicky probíhajících chorob jater, zejména u hepatitid, ale rovněž při poškození jater alkoholem a jinými toxiny.

V této skupině je zastoupena hlavně 3-housenice čínská, Cordyceps sinensis, 4-houževnatec jedlý, Lentinula edodes, 5-choroš oříš, Polyporus umbellatus, 6-korálovec ježatý, Hericium erinaceus, 7-lesklokorka lesklá, Ganoderma lucidum, 16-líhovec moučný, Hypsizygus marmoreus, 22-rezavec šikmý, Inonotus obliquus, 24-šupinovka nameko, Pholiota nameko.

TONIFIKAČNÍ PŮSOBENÍ

V těchto případech jde o látky, které jsou schopny zvyšovat výkonnost i odolnost organismu, vytvářet soulad mezi fyzickou a duševní činností člověka, překonávat únavu a stres. Často hovoříme také o biostimulátorech, adaptogenech nebo harmonizátorech. Jsou to látky zvláštního typu, nejsou přímo léčivé, ale rovněž nepatří mezi návykové nebo toxické.

Tuto skupinu zastupují mimo jiné 1-boltcovitka ucho Jidášovo, Auricularia auricula-judae, 2-hlíva ústřičná, Pleurotus ostreatus, 3-housenice čínská, Cordyceps sinensis, 9-pornatka kokosová, Poria cocos, 11-trsnatec lupenitý, Grifola frondosa, 22-rezavec šikmý, Inonotus obliquus.