Cenzura zdravotních účinků a uvádění povinných informací

Informace uváděné na tomto webu museli být cenzurovány podle Směrnic a Nařízení EU. Jedná se  zejména o tzv. "zdravotní tvrzení" a "povinně uváděné informace".

Pro zvýraznění a lepší dohledatelnost je značíme takto

Zdravotní tvrzení

Nově vzniklé předpisy EU de facto zakazují uvádět u potravin a doplňků stravy tvrzení které dávají do souvislosti potravinu a zdraví (tzv. zdravotní tvrzení).

Nařízení EU č. 1924/2006 zakázalo uvádět na obalech potravin a doplňků stravy veškerá tzv. "zdravotní tvrzení", kromě těch, která schválí Evropská Komise nebo Evropský úřad pro bezpečnost potravin. „Zdravotní tvrzení“ je tam definováno jako každé tvrzení, které "uvádí, naznačuje, nebo ze kterého vyplývá, že existuje souvislost mezi kategorií potravin, potravinou nebo některou z jejích složek a zdravím."

Povinně uváděné informace

Na doplňky stravy se navíc vztahuje příkaz uvádět povinné informace (bez ohledu na jejich smysluplnost) a doporučení pro maximální denní dávku.