Co je to adaptogen?

V užším smyslu slova se jako adaptogeny označují konkrétní léčivé rostliny nebo houby, užíváním kterých zvýšíme odolnost našeho organismu proti zátěžovým faktorům a přitom nemají žádné vedlejší účinky. Tyto zátěžové faktory, např.: chlad, horko, zvýšená radiace, chemická zátěž, tělesná nebo duševní únava, úzkost, alergeny, virová nebo bakteriální infekce,  zranění, špatná strava atd., vedou často k nemocem, nebo nemoci doprovázejí. Adaptogeny zlepšují naší schopnost odolávat a přizpůsobit (adaptovat) se změněným podmínkám a přitom nemají vedlejší účinky. Pro posouzení toho, jestli ta která rostlina či houba patří mezi adaptogeny byla definována kriteria, která lze najít např. zde: definice adaptogenu.

Pojem adaptogen byl historicky vytvořen kvůli ženšenu. Ženšen vyčnívá nad ostatními rostlinami a houbami i nad běžnými léky. Jeho preventivní a léčivé působení je mnohostranné a to vše při nulových vedlejších účincích - proto je často zjednodušeně nazýván všelékem. Právě pochopení toho, že podstatou jeho mimořádných účinků je právě jeho adaptogenní působení vedlo k zavedení nové kategorie adaptogen. Adaptogenní vlastnosti byly následně zjištěny i u dalších rostlin a hub. Často se projevují tendence nazývat tyto rostliny jako "nějaký ženšen", oproti tomu správné označení pro ně je prostě: "adaptogen".

V širším smyslu slova je tady možno adaptogen chápat jako koncept léčiva, který je v protikladu ke konceptu současných běžných léčiv. Současné běžné léky (často označované také jako komerční - patrně kvůli tomu, že jde převážně o patentované látky vyvíjené a prodávané korporacemi; nebo také jako paracelsovské - patrně kvůli tomu, že se jedná vesměs o jedy užívané v malých dávkách) jsou vždy prostředkem proti konkrétní nemoci nebo často dokonce hůř, jenom proti jejím symptomům. Vyžadují velmi pečlivé dávkování a cenou za jejich užívání jsou jejich vedlejší účinky. Adaptogen je proti tomu konceptem léku ideálního (srovnání běžných léků a adaptogenů).