Lesklokorka (reishi)

lesklokorka lesklá, latinsky: Ganoderma lucidum; japonsky: reishi, mannentake; čínsky: lingdžr; anglicky: Reishi mushroom, Lingzhi mushroom

Charakteristika

Lesklokorka lesklá (Ganoderma lucidum) je houba, která má mezi léčivými houbami podobné postavení jako ženšen mezi léčivými rostlinami. Plodnice lesklokorky jsou velmi úhledné, lesklé, jakoby nalakované, barvy rezavě hnědé až červenohnědé. Spodní strana klobouku je bílá, s rourkami, výtrusy jsou skořicové barvy. Hlavní účinné látky lesklokorky a ženšenu spadají do stejných kategorií – polysacharidy a triterpenoidy. Při bližším pohledu samozřejmě ženšen a lesklokorka obsahují různé konkrétní druhy těchto sloučenin.

Lesklokorka obsahuje ještě pestřejší paletu triterpenoidů než ženšen – bylo v ní popsáno více než 310 těchto amfifilních molekul, které jsou na jedné straně rozpustné ve vodě, na druhé straně ale mají (podobně jako steroidní hormony) schopnost procházet lipidickou membránou dovnitř buněk. Triterpenoidy lesklokorky se zhruba dělí na ganoderové kyseliny, ganodermové kyseliny, ganoderenové kyseliny, lucidenové kyseliny, luciderové kyseliny, ganoderioly, lucidumoly, ganolaktony, ganoaldehydy, lucialdehydy atd. a podrobně rozlišují písmeny a čísly. Právě tyto triterpenoidy dodávají lesklokorce její charakteristickou hořkou chuť.

TČM si byla výjimečnosti této houby vědoma nejméně po dobu 2,5 tisíce let, což víme díky tomu, že tuto houbu popisuje tzv. "Vnitřní kniha Žlutého císaře", lékařská kniha TČM která v daném období vydána. Staří Číňané neuměli účinky lesklokorky přesně změřit a vědecky vysvětlit, ale zařadili ji mezi stěžejní tradiční léčiva svého systému. V průběhu staletí lesklokorku opředly zázračné historky, byla nazývána "elixírem života" a "houbou nesmrtelnosti", vyhledávaná králi a oslavovaná básníky. Stylizovaná ikona lesklokorky se v tradiční čínské kultuře doposud považuje za symbol štěstí. Obrovský ocelový ornament představující lesklokorku můžeme například najít jako jedinou ozdobu na každé straně slavného Tchaj-wanského mrakodrapu Taipei 101, který sám představuje stylizovaný stonek bambusu.

Kvalita a cena

 

Lesklokorku lze najít po celém světě, není ale hojná a pokrytí poptávky se musí pěstovat. Navzdory hezkému vzhledu jsou plodnice lesklokorky pro tuhou konzistenci nepoživatelné a musí se práškovat, čímž vzniká tzv. 100% plodnicový prášek. Ten je hořké, ale příjemné chuti a dá se pít například rozmíchaný v teplé vodě nebo v kávě. Ke zvýšení vydatnosti obsahových látek (což je důležité u kapslí) se provádí koncentrace: Obsahové látky lesklokorky se vylouhují a zhustí tak, že 1g práškového koncentrátu vydá za několik gramů mleté plodnice.

Kromě výrobků z plodnic existují i výrobky z mycélia a tzv. "primordia" – drobných hrček z nichž by později vyrostly plodnice. Mycélium a primordium se vyrábí v laboratoři kultivací na agaru nebo v tekutém médiu. Z tohoto typu materiálu samozřejmě nelze vyrobit plodnicový prášek. Výroba koncentrátu je jediný způsob jak mycélium dostat do poživatelné formy. Využití mycélia zlevňuje výrobu, protože odpadá fáze čekání na růst plodnic, který je u této houby velmi pomalý.

Není jasné, jak plodnicové a mycéliové výrobky po stránce kvality srovnávat, nelze to ale provést pouhým srovnáním celkového obsahu polysacharidů a dalších látek. U lesklokorky totiž nejde o polysacharidy obecně, ale o specifické polysacharidy a proteoglykany, které nelze zachytit pouhým procentuálním údajem. Vždyť agar na kterém se mycélium pěstuje je konec konců také polysacharid... Nechceme inovativním metodám pěstování mycelia upírat jejich potenciál, ale tradiční způsob užívání lesklokorky byl vždy ve formě dospělé plodnice.

Zboží